ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rank on one's list" — Słownik kolokacji angielskich

rank on one's list kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopień na czyjś lista
  1. rank czasownik + list rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Keep reading to find out what we ranked as number 9 on our list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo