PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"na górze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na górze" po polsku

na górze

obrazek do "upstairs" po polsku My dog likes to sit at the top of the stairs looking down like ...
przysłówek
 1. upstairs **
  • na górze, na piętrze
   She went upstairs to her room. (Ona poszła na górę do swojego pokoju.)
   Let's go upstairs to my office. (Chodźmy na górę do mojego gabinetu.)
   I have to go upstairs for a moment. (Muszę na chwilę iść na górę.)
 2. at the top
  • na górze, u góry
   The dog's sitting at the top of the stairs. (Pies siedzi na górze schodów.)
   The bathroom is at the top of the stairs and to the left. (Łazienka jest na górze schodów i w lewo.)
przyimek
 1. up *****  
 1. at the head

"na górze" — Słownik kolokacji angielskich

at the top kolokacja
 1. at przyimek + top rzeczownik = na górze, u góry
  Zwykła kolokacja

  They say the problem may start at the top of the department.

  Podobne kolokacje:
at the head kolokacja
 1. at przyimek + head rzeczownik = na czele, na górze
  Zwykła kolokacja

  His case was set down at the head of the Court list.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na górze
 1. on przyimek + mountain rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I mean, why not put it on top of a high mountain or a long way off?

  Podobne kolokacje:
on the mountain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na górze
 1. on przyimek + mountain rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In the night he saw a fire on the mountain.

  Podobne kolokacje:
atop a mountain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na górze
 1. atop przyimek + mountain rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The amusement park was situated atop a mountain which now houses a variety of properties.

  Podobne kolokacje:
on a mountain kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the mountain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na górze
 1. on przyimek + mountain rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  In the night he saw a fire on the mountain.

  Podobne kolokacje:
on mountain kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the mountain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na górze
 1. on przyimek + mountain rzeczownik
  Luźna kolokacja

  In the night he saw a fire on the mountain.

  Podobne kolokacje: