"on top" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "on top" po angielsku — Słownik polsko-angielski

on top ***

przysłówek
 1. na wierzchu (np. ciasta)
  Put fresh strawberries on top of the cake. (Połóż świeże truskawki na wierzchu ciasta.)
  Your shirt is on top of the suitcase. (Twoja koszula jest na wierzchu walizki.)
 2. na czubku (głowy)
  There is a giant spider on top of your head. (Masz olbrzymiego pająka na czubku głowy.)
  Little girls wear hair bows on top of the head. (Dziewczynki noszą kokardy na czubku głowy)
 3. na czele (np. wyścigu, peletonu)
  He was riding on top of the race. (On jechał na czele wyścigu.)
  She was on top of the bunch. (Ona była na czele peletonu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"on top" — Słownik kolokacji angielskich

on top kolokacja
 1. on przyimek + top rzeczownik = na wierzchu (np. ciasta)
  Bardzo silna kolokacja

  The thing is, I want us to end up on top.

  Podobne kolokacje:

"on top" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "on top" po polsku — Słownik angielsko-polski

top

rzeczownik
 1. top *****
  • top (koszulka)
   I like your top, where did you buy it? (Podoba mi się twój top, gdzie go kupiłaś?)
   She was wearing a white top and a green skirt. (Ona miała na sobie białą koszulkę i zieloną spódnicę.)
czasownik
 1. melt **
  • roztapiać, topić, topić się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Melt some butter on the frying pan. (Roztop trochę masła na patelni.)
   Snow starts to melt, spring is coming. (Śnieg zaczyna się roztapiać, nadchodzi wiosna.)
   Melt some chocolate and pour it over this cake. (Roztop trochę czekolady i polej nią to ciasto.)
   The snow is melting because of high air temperature. (Śnieg się topi z powodu wysokiej temperatury powietrza.)
   przeciwieństwo: freeze
czasownik
 1. sink ***
  • zatopić (np. statek) [TRANSITIVE]
   The enemies sank our ship. (Wrogowie zatopili nasz statek.)
   I sank my rubber duck. (Zatopiłam moją gumową kaczuszkę.)
 2. wreck *
 3. overflood
czasownik
 1. drown **
 2. liquefy , także: liquify
 3. drownd
czasownik
 1. swamp *
 2. bury ***
  • zatapiać (np. nóż, zęby w cieście) [TRANSITIVE]
   He tried to bury the knife in a block of butter but it was frozen. (On próbował zatopić nóż w kostce masła, ale była zamarznięta.)
   She buried her teeth in the cake and ate a huge piece. (Ona zatopiła zęby w cieście i zjadła ogromny kawałek.)
 3. deluge
  • zalewać, zatapiać formal
   The village was deluged by floodwaters. (Wioska została zalana powodzią.)
   Our city was deluged with tourists. (Nasze miasto zostało zalane przez turystów.)
 4. submerge , także: submerse
  • zatapiać (się w czymś)
   John submerges himself in work when he's upset. (John zatapia się w pracy, kiedy jest zdenerwowany.)
Spring Thaw Painting - Spring A Thaw. 2005
czasownik
 1. thaw * , thaw out
suffocation...drowning, locked
czasownik
 1. drown **