ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

drown = topić się, tonąć

suffocation...drowning, locked

Źródło: http://www.sodahead.com/fun/what-is-your-biggest-phobia/question-348409/

topić się, tonąć

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He would have drowned if he hadn't had a life jacket. = On utonąłby, gdyby nie miał kamizelki ratunkowej.