ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

topić się, tonąć

drown

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He would have drowned if he hadn't had a life jacket. = On utonąłby, gdyby nie miał kamizelki ratunkowej.