BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"move out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "move out" po angielsku

move out *

obrazek do "move out" po polsku
phrasal verb
 1. wynieść się
  I have to move out of this city. (Muszę wynieść się z tego miasta.)
  She told me to move out. (Ona kazała mi się wynieść.)
 2. wyprowadzić się
  I have to find an apartment and move out. (Muszę znaleźć mieszkanie i się wyprowadzić.)
  She was sad when they moved out of the house. (Ona była smutna, kiedy oni się wyprowadzili z domu.)
 3. opuścić jakieś miejsce (wojsko, żołnierze)
  The army moved out of the camp. (Armia wymaszerowała z obozowiska.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. opuszczać, wyjeżdżać  AmE język mówiony
  She moved out because she got a job offer in London. (Ona wyjechała, bo dostała ofertę pracy w Londynie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"move out" — Słownik kolokacji angielskich

move out kolokacja
 1. move czasownik + out particle = wynieść się
  Bardzo silna kolokacja

  Yes we got her moved out a little bit earlier.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo