ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zestaw" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zestaw" po polsku

zestaw

rzeczownik
 1. set *****
  • zestaw (np. narzędzi) [COUNTABLE]
   He likes repairing things and has a big set of tools. (On lubi naprawiać rzeczy i ma duży zestaw narzędzi.)
   I need to buy myself a new set of painting brushes. (Potrzebuję kupić nowy zestaw pędzli do malowania.)
 2. kit **
  • komplet, zestaw [COUNTABLE]
   The guy at the rental shop gave me a tool kit. (Facet w wypożyczalni dał mi zestaw narzędzi.)
   She bought herself a sewing kit. (Ona kupiła sobie zestaw do szycia.)
 3. ensemble *
  • zespół, zestaw, garnitur (np. budynków, ubrań) [COUNTABLE]
   The wardrobe contained an ensemble of clothing for any occasion. (Szafa zawierała zestaw ubrań na każdą okazję.)
 4. the lot *
  • zestaw, partia, seria
   You don't have to buy the lot if you want to buy just one item. (Nie musisz kupować całego zestawu jeżeli chcesz kupić tylko jeden przedmiot.)
 5. complement , *
 6. combo informal
  • zestaw, kombinacja informal
   He is a combo of smart and handsome. (On jest kombinacją inteligentnego i przystojnego.)
 7. set meal
 8. combination meal , combo , combo meal
rzeczownik
 1. set of something
  • zestaw czegoś, zbiór czegoś
   The set of crockery was given to them as a wedding gift. (Zestaw naczyń stołowych został im podarowany jako prezent ślubny.)
   How do you call a set of three pictures? (Jak nazywa się zestaw trzech obrazów?)
czasownik
 1. correlate ** , corelate
 2. catalogue British English * , catalog American English **
  • skatalogować, zestawiać
   Those documents might take a while to catalogue. (Skatalogowanie tych dokumentów może zająć chwilę.)
 3. tally *
  • liczyć (np. głosy), zestawiać (wydatki, przychody)
   The votes are still being tallied. (Głosy nadal są liczone.)
 4. juxtapose   [TRANSITIVE]
 5. collate
 6. bring into apposition  
 7. appose

Powiązane zwroty — "zestaw"

rzeczownik
grupa (podobny zestaw przedmiotów czy osób) = batch
język (zestaw instrukcji do programowania komputera) = language , lang. (skrót)
reżim (zestaw reguł) = regimen
serwis (zestaw naczyń, np. do herbaty) = service
zestawienie = comparison +9 znaczeń
alfabet (zestaw sygnałów, np. alfabet Morse'a) = code
porcja (zestaw przedmiotów wyprodukowany w jednym czasie) = batch
paleta (zestaw barw używanych przez malarza) = palette
instrumentarium (zestaw narzędzi) = instrumentation
rzut (zestaw działań wykonywanych jednocześnie bądź w podobnym czasie) = batch
kanon (np. zestaw obowiązkowych lektur) = canon
zestaw stereo = stereo +1 znaczenie
zestaw słuchawkowy = headset +1 znaczenie
pełny zestaw = full set +1 znaczenie
zakres umiejętności (dosł. zestaw umiejętności) = skill set
czasownik
idiom
phrasal verb
inne
Zobacz także: jedyna prawdabox set

powered by  eTutor logo