Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"kanon" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kanon" po polsku

kanon

rzeczownik
 1. canon *
  • norma, reguła, kanon (np. dobrego smaku) oficjalnie
   You won't be respected if you violate every known canon. (Nie będziesz szanowany jeżeli nie przestrzegasz żadnej znanej normy.)
  • kanon (np. zestaw obowiązkowych lektur) oficjalnie
   We didn't have this book in our canon. (Nie mieliśmy tej książki w naszym kanonie.)
  • kanon (w muzyce) oficjalnie
   After the pianissimo, the canon resumes. (Po pianissimo, powraca kanon.)
   link synonim: round
 2. troll *   [policzalny]
 3. round ****  
  The choir sang my favourite round. (Chór zaśpiewał mój ulubiony kanon.)
  They're singing a round for three voices. (Oni śpiewają kanon na trzy głosy.)
  link synonim: canon
 4. aesthetic canon