"pakiet" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pakiet" po polsku

pakiet

rzeczownik
 1. package ***
  • pakiet (zbiór programów) [COUNTABLE]
   Does my computer meet the requirements for this package? (Czy mój komputer spełnia wymagania dla tego pakietu?)
  • pakiet [COUNTABLE]
   We guarantee you full health package. (Gwarantujemy Państwu pełny pakiet zdrowotny.)
   Does that package include the price of the trip? (Czy ten pakiet zawiera cenę wycieczki?)
  • pakiet (oprogramowania komputerowego) [COUNTABLE]
   I want to buy the Office package. (Chcę kupić pakiet Office.)
 2. bundle ** , bdle (skrót)
  • paczka, zawiniątko, plik, pakiet, tobołek, tłumok, wiązka [COUNTABLE]
   When Bullet shows up, make sure he gets that bundle. (Kiedy pokaże się Bullet, upewnij się, że dostanie tę paczkę.)
  • pakiet
   services sold together as a package
   They are selling all of those things in a bundle. (Oni sprzedają wszystkie te rzeczy w pakiecie.)
 3. block ****
  • pakiet, transza (np. przedmiotów, pieniędzy)
   My late grandmother's house came with a block of useless objects. (Dom mojej świętej pamięci babci miał transzę niepotrzebnych przedmiotów.)
   When will you give me the first block of the money? (Kiedy dasz mi pierwszą transzę pieniędzy?)
 4. packet *
  • pakiet (ilość informacji wysyłanej za pośrednictwem Internetu) technical [COUNTABLE]
   I've been suffering from packet loss lately. (Ostatnio mam problemy z utratą pakietu.)

powered by  eTutor logo