NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"lay off something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lay off something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. wyrzucać kogoś, zwalniać kogoś (z pracy)
    The boss told me he would lay me off if I came to work late once again. (Szef powiedział, że wyrzuci mnie z pracy jeżeli jeszcze raz przyjdę spóźniony.)
    You can't lay me off, I am the daughter of the boss. (Nie możesz mnie zwolnić, jestem córką szefa.)
  2. zwolnić kogoś z pracy na pewien okres (ponieważ chwilowo nie ma dla niego pracy)
phrasal verb
  1. zwalniać pracowników
    to dismiss an employee from a job due to a lack of work

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. okres, w którym pracownicy są tymczasowo bezrobotni, ponieważ nie ma dla nich pracy