"lay somebody off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lay somebody off" po angielsku

lay somebody off

phrasal verb
 1. wyrzucać kogoś, zwalniać kogoś (z pracy)
  The boss told me he would lay me off if I came to work late once again. (Szef powiedział, że wyrzuci mnie z pracy jeżeli jeszcze raz przyjdę spóźniony.)
  You can't lay me off, I am the daughter of the boss. (Nie możesz mnie zwolnić, jestem córką szefa.)
 2. zwolnić kogoś z pracy na pewien okres (ponieważ chwilowo nie ma dla niego pracy)
phrasal verb
 1. zwalniać pracowników
  to dismiss an employee from a job due to a lack of work

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. okres, w którym pracownicy są tymczasowo bezrobotni, ponieważ nie ma dla nich pracy
  It's my mom's first day at work after she has had a long lay-off. (To pierwszy dzień pracy dla mojej mamy po tym jak długo była przymusowo bezrobotna.)
 2. zwolnienie z pracy (gł. przy redukcji zatrudnienia), urlop bezpłatny (z przymusu)
  Due to lay-off, I had no salary for over six months. (Z powodu bezpłatnego urlopu, nie miałem wypłaty przez ponad sześć miesięcy.)

powered by  eTutor logo