"utrudnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utrudnienie" po polsku

utrudnienie

rzeczownik
 1. impediment
  • przeszkoda, utrudnienie, zawada
   The financial crisis is a major impediment to job creation and growth. (Kryzys finanasowy to zasadnicze utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość tworzenia miejsc pracy i wzrostu.)
   It would be a serious impediment to the process if you didn't bring the documents in time. (Gdybyś nie dostarczył dokumentów na czas, byłoby to poważne utrudnienie procesu.)
   There are two people, who are an impediment to our plan. (Jest dwoje ludzi, którzy są zawadą dla naszego planu.)
 2. handicap *
  • przeszkoda, utrudnienie [policzalny]
   My disability is a handicap, but I learned to overcome it. (Moja niepełnosprawność jest przeszkodą, ale nauczyłam się ją przezwyciężać.)
 3. hitch *
  • przeszkoda, utrudnienie, szkopuł
   The wedding went off without a hitch. (Wesele udało się bez przeszkód.)
 4. roadblock
 5. hindrance
 6. aggravation
 7. hang-up potocznie , hangup
 8. hadicap  
 9. holdback
 10. trammel
czasownik
 1. handicap *
  • utrudniać, przeszkadzać
   He preferred working alone, as others usually handicapped him. (On wolał pracować sam, ponieważ inni zwykle mu przeszkadzali.)
 2. inhibit *
 3. hamper *
 4. hinder *
 5. impede
 6. aggravate
 7. restrict **
  • ograniczać, utrudniać
   The adoption of these regulations will restrict illegal immigration. (Przyjęcie tych przepisów ograniczy nielegalną imigrację.)
   link synonimy: hinder, cramp
 8. cramp
 9. obstruct
 10. stymie , stymy
 11. embarrass *
 12. trammel
 13. thraw
 1. render difficult  

powered by  eTutor logo