"zaniedbywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaniedbywać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. neglect **
  • zaniedbywać, lekceważyć (np. ważny problem) [TRANSITIVE]
   to fail to take proper care of something
   You shouldn't neglect your homework. (Nie powinieneś zaniedbywać prac domowych.)
   Don't neglect your health. (Nie zaniedbuj swojego zdrowia.)
   This problem is serious, don't neglect it. (Ten problem jest poważny, nie lekceważ go.)
 2. slack *
  • zaniedbywać (pracę, obowiązki)
   You shouldn't be slacking at work. (Nie powinieneś zaniedbywać swojej pracy.)
 3. nickel-and-dime informal

zaniedbywać coś

idiom
 1. let something slide
  • zaniedbywać coś (np. obowiązki)
idiom
 1. let oneself go
  • zaniedbywać się (o wyglądzie)
   He really let himself go and gained a lot of weight. (On bardzo się zaniedbał i dużo przytył.)
   After the break-up I've let myself go a little bit. (Po zerwaniu trochę się zaniedbałem.)

Powiązane zwroty — "zaniedbywać coś"

przymiotnik
zaniedbany = neglected +11 znaczeń
idiom
rzeczownik
zaniedbywanie = slacking +1 znaczenie