lokalizacja, położenie, miejsce

location

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

It was an ideal location for a camp. = To była idealna lokalizacja na obóz.