KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"kłaść coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kłaść coś" po polsku

obrazek do "lay" po polsku Girl Placing Books on Table | ClipArt ETC
czasownik
 1. lay ****
  • kłaść, położyć [przechodni]
   He laid the book on a table. (On położył książkę na stole.)
   Lay your suitcase next to mine. (Połóż swoją walizkę obok mojej.)
   She laid her hand on his shoulder. (Ona położyła rękę na jego ramieniu.)
   Czasownika lay, laid, laid (kłaść, położyć) nie należy mylić z lie, lay, lain (leżeć).
 2. repose
phrasal verb
 1. lay something down , lay down something *

kłaść coś

obrazek do "put something down" po polsku obrazek do "lay something down" po polsku
phrasal verb
 1. put something down , także: put down something *
 2. lay something down , lay down something *
czasownik
 1. put *****
  • postawić, położyć [przechodni]
   He put the book on the table. (On położył książkę na stole.)
   I am going to put her to bed. (Położę ją do łóżka.)
   I can't remember where I put my glasses. (Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem moje okulary.)
   link synonim: place
 2. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [przechodni]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 3. bomb ***
  • położyć, skopać (np. sprawdzian, egzamin)  AmE potocznie [przechodni/nieprzechodni]
   I bombed this test, there's no way I will pass. (Skopałem ten test, nie ma mowy, żebym zdał.)
   I didn't write a single word, I bombed that exam. (Nie napisałem ani słowa, położyłem ten egzamin.)
 4. whack
 5. fall flat
 6. preplace
phrasal verb
 1. get down *
obrazek do "stretch out" po polsku
phrasal verb
 1. stretch out *
  • wyciągać się, położyć się potocznie
   If you're tired, stretch out on the couch. (Jeśli jesteś zmęczony, wyciągnij się na kanapie.)
   I stretched out on the bed and started reading the book. (Położyłem się na łóżku i zacząłem czytać książkę.)
obrazek do "lie down" po polsku Beautiful Woman Is Lie Down On The Grass Stock Photo, Picture And ...
phrasal verb
 1. lie down *
czasownik
 1. bunk *
obrazek do "stay up late" po polsku
phrasal verb
 1. stay up late , stay up *

Powiązane zwroty — "kłaść coś"

czasownik
zakładać = establish +12 znaczeń
składać = fold +9 znaczeń
rozkładać = spread , spread out +4 znaczenia
nakładać = impose +5 znaczeń
przedkładać = table +1 znaczenie
odłożyć = delay +1 znaczenie
przekładać = transfer +1 znaczenie
phrasal verb

powered by  eTutor logo