"den" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "den" po angielsku

den *

obrazek do "den" po polsku
rzeczownik
 1. legowisko, nora (np. lisia)
  The polar bear cubs emerge from the den in which they were born. (Małe niedźwiedzie polarne wynurzają się z nory, w której się urodziły.)
  link synonim: lair
 2. melina, kryjówka (np. pijacka)
  The place was known as a den for all the lowlifes in the city. (To miejsce było znane jako melina dla wszystkich szumowin tego miasta.)
  link synonim: lair
 3. kryjówka, skrytka (miejsce, gdzie bawią się dzieci)
  The children had their special den, but they wouldn't tell anyone where it is. (Dzieci miały swoją wyjątkową skrytkę, ale nie powiedziały nikomu, gdzie ona jest.)
 4. pokój American English
 5. gabinet (np. pana domu) British English przestarzale
  I shall meet you in my den. (Spotkam sie z panem w moim gabinecie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. żyć w norze (o zwierzętach)

"den" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "den" po polsku

den

rzeczownik
 1. denier

dno

obrazek do "bottom" po polsku
rzeczownik
 1. bed ****
  • dno (morza, jeziora), koryto (rzeki) [policzalny]
   A medieval sword was found on the river bed yesterday. (Na dnie rzeki znaleziono wczoraj średniowieczny miecz.)
   There has been another earthquake on the sea bed. (Na dnie morza miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi.)
   My coast is so clear that you can see right down to the sea bed. (Moje wybrzeże jest tak czyste, że możesz spojrzeć prosto w morskie dno.)
   The river bed is almost dry, even upstream. (Koryto rzeki jest prawie suche, nawet w górze rzeki.)
 2. bottom ****
  • dno (zbiornika, naczynia, rzeki) [policzalny]
   The water was so clear that we could see the sea bottom. (Woda była tak czysta, że widzieliśmy morskie dno.)
   She saw something lying at the bottom of the river. (Ona zobaczyła coś leżącego na dnie rzeki.)
   It's at the bottom of the box. (To jest na dnie pudełka.)
  • dno, denko [policzalny]
   I poured cold water into a hot glass and its bottom fell off. (Wlałem zimną wodę do gorącej szklanki i odpadło z niej denko.)
   The bottom fell off and I lost all the money. (Dno odpadło i zgubiłem wszystkie pieniądze.)
  • dno (najniższa pozycja, np. tabeli, rankingu) [tylko liczba pojedyncza]
   They are tired of being always at the bottom of the table. (Oni są zmęczeni byciem zawsze na dnie tabeli.)
 3. floor *****
  • dno (np. morskie, doliny) [policzalny]
   There is a shipwreck on the sea floor! (Na dnie morza jest wrak statku!)
   I like diving in the ocean - the floor is covered with many interesting plants. (Lubię nurkować w oceanie - dno pokryte jest wieloma ciekawymi roślinami.)
 4. low point  
 5. nadir
 6. bilge
 7. rock bottom
 8. trough
 9. fundus

DNA

obrazek do "DNA" po polsku
rzeczownik
 1. DNA **   [niepoliczalny]
  A DNA molecule is a long chain of building blocks, small molecules called nucleotides. (Molekuła DNA to długi łańcuch klocków, małych molekuł zwanych nukleotydami.)
  DNA damage is considered to be the primary cause of cancer. (Uszkodzenie DNA uważa się za główną przyczynę raka.)

Powiązane zwroty — "den"

rzeczownik
przymiotnik
denny = demersal +2 znaczenia

powered by  eTutor logo