Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"otoczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otoczenie" po polsku

otoczenie

The Setting Gallery
rzeczownik
 1. environment ****
  • otoczenie, środowisko, anturaż (tworzone przez otaczających ludzi oraz rzeczy) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She likes working in a clean environment. (Ona lubi pracować w czystym otoczeniu.)
   You should change your environment. (Powinieneś zmienić swoje otoczenie.)
   He grew up in a pathological environment. (On wychował się w patologicznym środowisku.)
   They wanted to raise their child in the best environment possible. (Oni chcieli wychować swoje dziecko w jak najlepszym środowisku.)
  • otoczenie, środowisko (rodzaj lub charakterystyczne cechy danego obszaru) [COUNTABLE]
   This animal is able to adapt to living in different environments. (To zwierzę potrafi dostosować się do życia w wielu różnych otoczeniach.)
 2. setting ***
  • otoczenie, miejsce, plener [COUNTABLE]
   It's a lovely setting for a house. (To jest urocze miejsce na dom.)
   Our cottage stands in a beautiful setting. (Nasza chatka stoi w pięknym otoczeniu.)
 3. scene ****
  • kręgi, otoczenie [SINGULAR]
   I'm not familiar with her scene. (Nie jestem zaznajomiony z jej otoczeniem.)
   zobacz także: arena
 4. surroundings *
  • otoczenie, okolica [PLURAL]
   A woman's more relaxed and comfortable in her own surroundings. (Kobieta czuje się bardziej komfortowo i jest bardziej odprężona w jej własnym otoczeniu.)
   For Israel, dealing with the huge insecurity created by its surroundings is problematic. (Dla Izraela problemem jest borykanie się z ogromnym poczuciem braku bezpieczeństwa, jakie stwarza jego otoczenie.)
 5. vicinity
  • otoczenie, pobliże, sąsiedztwo, okolica
   I believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity. (Uważam, że najpierw trzeba zadbać o to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu.)
   There should be a bus stop in this vicinity. (Gdzieś w tej okolicy powinien znajdować się przystanek autobusowy.)
 6. precincts
 7. milieu
 8. ambience
 9. edging
 10. encirclement
 11. surrounds American English
  • okolica, otoczenie [PLURAL]
   Let's take a look around the surround. (Rozejrzyjmy się po okolicy.)
 12. corralling
 13. enveloping
 14. inarming
 15. purlieus
 16. embordering
 17. enwheeling
 18. ambient
  • otoczenie (archaiczne określenie na otoczenie) old use
 1. the real world
czasownik
 1. ring ****
  • otaczać, okrążać (np. budynek) [TRANSITIVE]
   Antiterrorists ringed the building. (Antyterroryści otoczyli budynek.)
   The birds ringed the poor woman. (Ptaki okrążyły biedną kobietę.)
   Dark circles ringed his eyes. (Ciemne okręgi otaczały jego oczy.)
 2. surround ***
  • okalać, otaczać, opasywać [TRANSITIVE]
   My house is surrounded by trees. (Mój dom jest otoczony drzewami.)
   We were surrounded by strange creatures. (Byliśmy otoczeni przez dziwne stworzenia.)
 3. edge ****
 4. rim **   literary
  I started crying for help when seven aggressive men rimmed me. (Zacząłem wołać o pomoc, kiedy otoczyło mnie siedmiu agresywnych mężczyzn.)
  The mountains rimmed the valley. (Góry otaczały dolinę.)
 5. encircle
 6. hoop *
 7. enclose * , także: inclose
 8. corral
 9. encompass formal *
 10. envelop
 11. bracket * , także: ( , także: )
 12. besiege
 13. swoop *
 14. outflank
 15. environ  
 16. inarm
 17. embosom , także: imbosom
 18. emborder
 19. enwheel
 20. enring
phrasal verb
 1. close in *
  • zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
   The wolves were closing in on us. (Wilki nas otaczały.)
   Our enemies will close in on us if we don't do something. (Nasi wrogowie nas otoczą, jeśli czegoś nie zrobimy.)
 2. seal off
 3. close round
 1. girdle about

powered by  eTutor logo