Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"okrążanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okrążanie" po polsku

okrążanie

rzeczownik
 1. skirting  
 2. inarming
 3. enveloping
 4. investing
  • okrążanie (np. przez wojska)
 5. enwheeling
czasownik
 1. ring ****
  • otaczać, okrążać (np. budynek) [przechodni]
   Antiterrorists ringed the building. (Antyterroryści otoczyli budynek.)
   The birds ringed the poor woman. (Ptaki okrążyły biedną kobietę.)
   Dark circles ringed his eyes. (Ciemne okręgi otaczały jego oczy.)
 2. round ****
  • okrążać, skręcać [przechodni]
   We rounded the town, but we weren't able to find you. (Okrążyliśmy miasto, ale nie byliśmy w stanie cię znaleźć.)
   You should round this building - the shop is right there. (Powinieneś okrążyć ten budynek - sklep jest właśnie tam.)
 3. skirt , **   [przechodni]
  I skirted the whole building but I didn't find a dustbin. (Okrążyłam cały budynek, ale nie znalazłam kontenera na śmieci.)
  You have to skirt the park, John must be there. (Musisz okrążyć park, John musi tam być.)
 4. encircle
 5. invest ***
  • okrążać (np. przez wojska) [przechodni]
   The enemy army invested us. (Okrążyło nas nieprzyjacielskie wojsko.)
   Our troops have to invest them. (Nasze oddziały muszą ich okrążyć.)
 6. envelop
 7. inarm
 8. enwheel
phrasal verb
 1. close round

Powiązane zwroty — "okrążanie"

przymiotnik
okrągły = round +7 znaczeń
rzeczownik