KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"opasać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opasać" po polsku

opasać

czasownik
 1. girth  
 2. gird
 3. begird  
 4. enlace , także: inlace  
 5. inarm
czasownik
 1. collapse ***
  • zawalić się, runąć, zwalić się, opaść (np. most, drzewo, ciasto) [INTRANSITIVE]
   The tree collapsed on the road. (Drzewo runęło na drogę.)
   A huge building collapsed yesterday, 120 people died. (Wczoraj zawalił się ogromny budynek, 120 osób zginęło.)
   She couldn't get a good souffle recipe - every one she made just collapsed. (Ona nie mogła znaleźć dobrego przepisu na suflet - każdy, który zrobiła do tej pory, opadał.)
   This omelette collapsed and it doesn't look good. (Ten omlet opadł i nie wygląda dobrze.)
 2. flop , *
czasownik
 1. slope **
  • opadać, pochylać się
   The land sloped down from the road, which was good. (Ziemia opadała z drogi, co było korzystne.)
 2. flag ***
  • opadać, słabnąć
   He was starting to flag in the middle of the run. (On zaczął słabnąć w połowie biegu.)
   The plot was flagging so the audience left. (Fabuła słabła, więc publiczność wyszła.)
 3. settle ***
  • osiadać, osadzać się, opadać (np. kurz, szron, liście herbaty) [INTRANSITIVE]
   Dust settled on the books. (Kurz osiadł na książkach.)
   White snow settled on the trees. (Biały śnieg osadził się na drzewach.)
   Look, the tea leaves are settling to the bottom of the glass. (Spójrz, liście herbaty opadają na dno szklanki.)
 4. falter
  • słabnąć, opadać (np. o głosie)
   I was so tired that my voice faltered. (Byłem tak zmęczony, że mój głos osłabł.)
   Because of the emotion, her voice seemed to falter. (Jej głos wydawał się słabnąć z powodu wzruszenia.)
   His courage will never falter. (Jego odwaga nigdy nie osłabnie.)
 5. sink ***
  • opadać, padać [INTRANSITIVE]
   My cake sank. (Moje ciasto opadło.)
   I was tired, so I just sank in the bed. (Byłam zmęczona, więc po prostu opadłam na łóżko.)
   link synonim: drop
 6. subside
 7. sag *
 8. slump *
 9. dip **
 10. droop
  • więdnąć, opadać (o kwiatach)
   All my flowers on the windowsill drooped. (Wszystkie moje kwiaty na parapecie zwiędły.)
   Water the plants or they'll droop. (Podlej rośliny, bo inaczej opadną.)
 11. shelve
 12. abscise
phrasal verb
 1. fall away
 2. slump over
czasownik
 1. surround ***
  • okalać, otaczać, opasywać [TRANSITIVE]
   My house is surrounded by trees. (Mój dom jest otoczony drzewami.)
   We were surrounded by strange creatures. (Byliśmy otoczeni przez dziwne stworzenia.)
 2. belt ***
  • opasywać, przypinać coś (za pomocą paska)
   Did you belt the car seat? (Czy przypiąłeś fotelik samochodowy?)
   She belted her dress in the waist. (Ona opasała paskiem sukienkę w talii.)
 3. girdle literary
 4. engird  
 5. begirdle
 6. engirdle  
 7. cincture
 8. enwheel
 1. girdle about

powered by  eTutor logo