"pochylać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pochylać się" po polsku

pochylać się

czasownik
 1. lean ****
  • przechylać się, odchylać się, pochylać się [INTRANSITIVE]
   He leaned towards her. (On pochylił się w jej kierunku.)
   She leaned towards Jack and said something to him. (Ona pochyliła się w kierunku Jacka i powiedziała coś do niego.)
  • pochylać się, chylić się (na wietrze) [INTRANSITIVE]
   The trees leaned in the wind. (Drzewa chyliły się na wietrze.)
   I was looking at plants which were leaning in the wind. (Patrzyłem na rośliny, które chyliły się na wietrze.)
 2. slope **
  • opadać, pochylać się
   The land sloped down from the road, which was good. (Ziemia opadała z drogi, co było korzystne.)
 3. stoop * , stoop down
  • schylać się, pochylać się
   He stooped to tie his shoes. (On pochylił się, żeby zawiązać buty.)
 4. shelve
 5. recumb
phrasal verb
 1. bend over *
 2. hunch over
czasownik
 1. bow **
  • schylać, pochylać (np. głowę) [TRANSITIVE]
   He bowed his head when he saw the bishop. (On pochylił głowę, kiedy zobaczył biskupa.)
   Bow your head to show your respect. (Pochyl głowę, by pokazać szacunek.)
   He bowed his head because the door was too small for him. (Schylił głowę, bo drzwi były dla niego za małe.)

Powiązane zwroty — "pochylać się"

przymiotnik
pochyły = inclined +10 znaczeń
rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo