"środowisko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "środowisko" po polsku — Słownik angielsko-polski

środowisko

rzeczownik
 1. environment ****
  • otoczenie, środowisko, anturaż (tworzone przez otaczających ludzi oraz rzeczy) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She likes working in a clean environment. (Ona lubi pracować w czystym otoczeniu.)
   You should change your environment. (Powinieneś zmienić swoje otoczenie.)
   He grew up in a pathological environment. (On wychował się w patologicznym środowisku.)
   They wanted to raise their child in the best environment possible. (Oni chcieli wychować swoje dziecko w jak najlepszym środowisku.)
  • otoczenie, środowisko (rodzaj lub charakterystyczne cechy danego obszaru) [COUNTABLE]
   This animal is able to adapt to living in different environments. (To zwierzę potrafi dostosować się do życia w wielu różnych otoczeniach.)
 2. the environment **
  • środowisko, środowisko naturalne
   Corporations need to stop damaging the environment. (Korporacje muszą przestać niszczyć środowisko naturalne.)
   We need to protect the environment. (Musimy chronić środowisko naturalne.)
   The environment includes living and non-living things. (Środowisko naturalne zawiera elementy ożywione i nieożywione.)
   The stuff we use for cleaning is really bad for the environment. (Środki, których używamy do czyszczenia, są naprawdę nieprzyjazne dla środowiska.)
   This new method is less damaging for the environment. (Ta nowa metoda jest mniej szkodliwa dla środowiska.)
 3. background ***
  • pochodzenie, środowisko (społeczne, np. rodzina) [COUNTABLE]
   Rosa has a questionable background. (Rosa ma pochodzenie budzące wątpliwości.)
 4. community *****  
  These flowers won't grow in such a community. (Te kwiaty nie urosną w takim środowisku.)
  This community is perfect for these trees. (To środowisko jest idealne dla tych drzew.)
 5. profession **
  • środowisko (np. lekarzy, prawników), grupa zawodowa British English [SINGULAR]
   It's not easy to enter the legal profession. (Nie jest łatwo wejść w środowisko prawnicze.)
   This profession features parsimony. (Ta grupa zawodowa cechuje się chciwością.)
 6. milieu
 7. ambience

Powiązane zwroty — "środowisko"

rzeczownik
przymiotnik
środowiskowy = environmental +3 znaczenia
inne
idiom