BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"parking" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "parking" po polsku

parking

obrazek do "car park" po polsku parking
rzeczownik
 1. car park BrE , parking lot AmE **  
  I drove out and met him in the car park. (Wyjechałem i spotkałem się z nim na parkingu.)
  I hope my car is still in the car park there. (Mam nadzieję, że mój samochód jest ciągle tam na parkingu.)
  They drove round to the back and pulled into a small parking lot. (Oni pojechali na tyły budynku i zatrzymali się na małym parkingu.)
  He left his car on a parking lot not far from the hospital. (On zostawił swój samochód na parkingu niedaleko szpitala.)
  They stopped at the mall's parking lot. (Oni zatrzymali się na parkingu marketu.)
 2. parking ***
  • parking, miejsce do parkowania [niepoliczalny]
   We couldn't find parking in the city centre, so we had to leave our car in a mall. (Nie mogliśmy znaleźć miejsca do parkowania w centrum miasta, więc musieliśmy zostawić auto w galerii handlowej.)
   This parking is taken. (To miejsce do parkowania jest zajęte.)
   I don't have any money to pay for parking - can you lend me some? (Nie mam żadnych pieniędzy, żeby zapłacić za parking - możesz mi trochę pożyczyć?)

"parking" — Słownik kolokacji angielskich

parking lot kolokacja
 1. parking rzeczownik + lot rzeczownik = parking
  Bardzo silna kolokacja

  By the time we got out to the parking lot, she was almost in control of herself.

  Podobne kolokacje:

"parking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "parking" po angielsku

parking ***

obrazek do "parking" po polsku parking
rzeczownik
 1. parkowanie [niepoliczalny]
  For me, parking is the most difficult thing to do when I drive a car. (Parkowanie jest dla mnie najtrudniejszą rzeczą do zrobienia, kiedy prowadzę samochód.)
  The cost of parking for a full day is 14 dollars. (Koszt parkowania przez cały dzień wynosi 14 dolarów.)
 2. parking, miejsce do parkowania [niepoliczalny]
  We couldn't find parking in the city centre, so we had to leave our car in a mall. (Nie mogliśmy znaleźć miejsca do parkowania w centrum miasta, więc musieliśmy zostawić auto w galerii handlowej.)
  This parking is taken. (To miejsce do parkowania jest zajęte.)
  I don't have any money to pay for parking - can you lend me some? (Nie mam żadnych pieniędzy, żeby zapłacić za parking - możesz mi trochę pożyczyć?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "park" po polsku obrazek do "park" po polsku
rzeczownik
 1. park [policzalny]
  I often jog in the park. (Często biegam w parku.)
  You can't trample the grass in the park! (Nie wolno ci deptać trawy w parku!)
  I like walking in the park in winter. (Lubię chodzić po parku zimą.)
 2. ogród  BrE [policzalny]
  I like relaxing in the park. (Lubię odpoczywać w ogrodzie.)
  This is one of the finest parks in the county. (To jeden z najwspanialszych ogrodów tego hrabstwa.)
 3. boisko do baseballa  AmE potocznie [policzalny]
  The kids are playing on the park. (Dzieci grają na boisku do baseballa.)
  It's a pity we can't have a bigger park. (Szkoda, że nie możemy mieć większego boiska do baseballa.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. parkować (np. samochód)
  You can park your car in the garage. (Możesz zaparkować swój samochód w garażu.)
  My wife parked the car terribly. (Moja żona okropnie zaparkowała samochód.)
  link synonim: park up
 2. zostawiać (coś gdzieś) język mówiony [przechodni]
  I parked him in the mall. (Zostawiłam go w centrum handlowym.)
  I think I parked my wallet at home. (Chyba zostawiłam portfel w domu.)
 3. obściskiwać się w zaparkowanym samochodzie slang [nieprzechodni]
  If you want to park with a girl, at least lock the door. (Jeżeli chcesz się obściskiwać w samochodzie z dziewczyną, to przynajmniej zamknij drzwi.)
  I saw my wife parking with some guy! (Widziałem moją żonę obściskującą się w zaparkowanym samochodzie z jakimś facetem!)
 4. rozsiadać się wygodnie slang [przechodni]
  He parked in a chair and started chewing gum very loudly. (On rozsiadł się wygodnie w krześle i zaczął bardzo głośno żuć gumę.)
  Please, park and I'll bring you something to drink. (Proszę, rozsiądźcie się wygodnie, a ja przyniosę wam coś do picia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zatrzymać się (gdzieś na jakiś czas) potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "parking"

rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo