BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"boisko do baseballa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "boisko do baseballa" po polsku

boisko do baseballa

rzeczownik
 1. park , *****   American English potocznie [policzalny]
  The kids are playing on the park. (Dzieci grają na boisku do baseballa.)
  It's a pity we can't have a bigger park. (Szkoda, że nie możemy mieć większego boiska do baseballa.)
 2. ballpark * , ball park   American English
  They had their training on the ballpark. (Oni mieli trening na boisku do baseballa.)
  I know when he comes to the ball park he's ready to play. (Wiem, że kiedy on przychodzi na boisko jest gotów do gry.)
 3. diamond **   [policzalny]
  They want to build a diamond next to our school. (Chcą wybudować boisko do baseballa obok naszej szkoły.)
  I can't play on this diamond, the surface is uneven. (Nie mogę grać na tym boisku do baseballa, powierzchnia jest nierówna.)
 4. baseball field , baseball diamond , ball field  
  Every day at 5 they went to the baseball field. (Każdego dnia o piątej oni szli na boisko do baseballa.)

"boisko do baseballa" — Słownik kolokacji angielskich

baseball diamond kolokacja
 1. baseball rzeczownik + diamond rzeczownik = boisko do baseballa
  Bardzo silna kolokacja

  A new baseball diamond was constructed during the 2006-2007 school year.

  Podobne kolokacje:
baseball field kolokacja
 1. baseball rzeczownik + field rzeczownik = boisko do baseballa
  Bardzo silna kolokacja

  Every day at 5 they went to the baseball field.

  Podobne kolokacje:
ball park kolokacja
 1. ball rzeczownik + park rzeczownik = boisko do baseballa
  Bardzo silna kolokacja

  They go to the ball park to get away from them.

  Podobne kolokacje:
ball field kolokacja
 1. ball rzeczownik + field rzeczownik = boisko do baseballa
  Bardzo silna kolokacja

  A ball field at the park will be named after her father.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo