"zatoczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatoczka" po polsku

zatoczka

rzeczownik
 1. bay ****
  • zatoczka (np. w której rozładowuje się towary), wnęka [policzalny]
   We can park the car in this bay. (Możemy zaparkować samochód w tej wnęce.)
   He wanted to park in the bay but it was already taken. (On chciał zaparkować w zatoczce, ale była już zajęta.)
 2. cove *  
  Go to the cove and collect some sea urchins. (Idź do zatoczki zebrać trochę jeżowców.)
  This cove was used by pirates for smuggling. (Ta zatoczka była używana przez piratów do przemytu.)
 3. inlet
  • odnoga, zatoczka, przesmyk
   I will anchor the Albatross in a secluded inlet, land my men and supplies. (Zakotwiczę Albatrosa w odosobnionej zatoczce, wysadzę ludzi i sprzęt.)
 4. diamond lane
  • zatoczka (np. dla autobusów)
 5. parking bay

Powiązane zwroty — "zatoczka"

rzeczownik
czasownik
zataczać = stagger +2 znaczenia
zataczać się = stumble +5 znaczeń
idiom

"zatoczka" — Słownik kolokacji angielskich

parking bay kolokacja
 1. parking rzeczownik + bay rzeczownik = miejsce do parkowania, zatoczka
  Luźna kolokacja

  She stepped into the parking bay and found her path blocked by a stocky form.

powered by  eTutor logo