Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"odkrywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odkrywać" po polsku

odkrywać

Enumerable#find: A magnifying
czasownik
 1. find *****
  • znajdować, odkrywać [przechodni]
   I can't find my mobile phone. Did you see it? (Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?)
   She found him sitting on the floor and singing. (Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.)
  • odkrywać, wynajdować [przechodni]
   I've found a new ice cream parlor. (Odkryłam nową lodziarnię.)
   You always find such cool coffee shops. (Ty zawsze wynajdujesz takie fajne kawiarnie.)
 2. discover ****
  • odkrywać (przypadkowo), odnaleźć (po poszukiwaniach) [przechodni]
   He discovered the hidden treasure. (On odnalazł ukryty skarb.)
   The police discovered money hidden in the attic. (Policja odkryła pieniądze ukryte na strychu.)
   We discovered this mysterious, ancient monument two years ago. (Odkryliśmy ten tajemniczy, starożytny pomnik dwa lata temu.)
   link synonim: figure out
  • odkrywać, dokonywać odkrycia (np. naukowego) [przechodni]
   Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. (Alexander Fleming odkrył penicylinę w 1928 roku.)
   Professor Lloyd has discovered a new element. (Profesor Lloyd odkrył nowy pierwiastek.)
  • odkrywać (np. nowe hobby) [przechodni]
   I discovered snorkling, you should try it too! (Odkryłem nurkowanie, powinieneś też spróbować!)
   My son discovered a new computer game and now he spends whole days in his room. (Mój syn odkrył nową grę komputerową i teraz spędza całe dnie w swoim pokoju.)
  • zauważać, odkrywać (np. utalentowany zespół) [przechodni]
   We have been discovered by David Smith, our music producer. (Zostaliśmy zauważeni przez Davida Smitha, naszego producenta muzycznego.)
   He discovered me when I was singing in a small bar. (Zauważył mnie, kiedy śpiewałem w małym barze.)
   I discovered some interesting historical facts today. (Odkryłem dziś kilka ciekawych faktów historycznych.)
 3. expose ***
  • eksponować, odsłaniać, odkrywać [przechodni]
   The fraud was exposed. (Oszustwo zostało odkryte.)
   Government lies were exposed a few years later. (Kłamstwa rządu zostały odkryte kilka lat później.)
  • ujawniać, odkrywać [przechodni]
   He exposed his vile actions. (On ujawnił jego niecne czyny.)
   If you don't come back to me, I will expose all your lies. (Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.)
   We have to expose the truth about his first wife. (Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.)
 4. detect **
  • dostrzegać, odkrywać, zauważać [przechodni]
   I detected her hesitance. (Zauważyłem jej wahanie.)
   The change was too small for him to detect. (Zmiana była dla niego zbyt mała, aby ją dostrzec.)
 5. uncover **
  • ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę) [przechodni]
   to find out
   The police have uncovered new evidence. (Policja odkryła nowe dowody.)
   I uncovered the truth about my family. (Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.)
   They want to uncover your secret. (Oni chcą odkryć twój sekret.)
 6. bare **
  • obnażać, odkrywać, odsłaniać
   She bared her back at the red carpet. (Ona obnażyła swoje plecy na czerwonym dywanie.)
   He bared his soul to her. (On odsłonił przed nią swą duszę.)
 7. unveil *
 8. present *****
  • odkrywać, odsłaniać [przechodni]
   This blouse presented her back. (Ta bluzka odkrywała jej plecy.)
   The skirt presents your ankles. (Ta spódnica odsłania ci kostki.)
 9. compromise ***
 10. unhide
phrasal verb
 1. figure out ***
phrasal verb
 1. find somebody out
phrasal verb
 1. strike on something oficjalnie , strike upon something oficjalnie
  • natrafiać na coś, odkrywać coś
   I struck upon my old diary which I hid in a trunk a long time ago. (Natrafiłem na mój stary pamiętnik, który dawno temu ukryłem w kufrze.)
 2. sniff something out
phrasal verb
 1. find out something ****
czasownik
 1. make a discovery  
czasownik
 1. strike ****
  • odkryć, napotkać [przechodni]
   If you strike anything interesting, let me know. (Jeżeli odkryjesz coś interesującego, to daj mi znać.)
   To my surprise, I struck a skeleton of a dinosaur. (Ku mojemu zdziwieniu, natknęłam się na szkielet dinozaura.)
 2. rumble *
 3. suss
 4. outfind
 5. descry
phrasal verb
 1. strip away