"ujawniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujawniać" po polsku — Słownik angielsko-polski

ujawniać

czasownik
 1. reveal ****
  • wyjawiać, ujawniać [TRANSITIVE]
   The truth was finally revealed. (Prawda została ostatecznie ujawniona.)
   She didn't want to reveal where she had actually found it. (Ona nie chciała wyjawić gdzie tak naprawdę to znalazła.)
   link synonim: disclose
   przeciwieństwa: conceal, hide
   zobacz także: publish, proclaim
 2. uncover **
  • ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę) [TRANSITIVE]
   to find out
   The police have uncovered new evidence. (Policja odkryła nowe dowody.)
   I uncovered the truth about my family. (Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.)
   They want to uncover your secret. (Oni chcą odkryć twój sekret.)
 3. expose ***
  • ujawniać, odkrywać [TRANSITIVE]
   He exposed his vile actions. (On ujawnił jego niecne czyny.)
   If you don't come back to me, I will expose all your lies. (Jeżeli do mnie nie wrócisz, ujawnię wszystkiego twoje kłamstwa.)
   We have to expose the truth about his first wife. (Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.)
  • ujawniać (np. skrywane uczucia) [TRANSITIVE]
   I exposed my true feelings for her but she just laughed. (Ujawniłem przed nią moje prawdziwe uczucia, ale ona się tylko zaśmiała.)
   He decided to expose the love that he's been hiding from her. (Postanowił ujawnić miłość, którą przed nią ukrywał.)
 4. leak **
  • ujawniać (np. informacje) [TRANSITIVE]
   Her good friend leaked the information to the press. (Jej dobry przyjaciel ujawnił informacje prasie.)
   I hope you won't leak my address to the press. (Mam nadzieję, że nie ujawnisz prasie mojego adresu.)
 5. disclose **
 6. manifest **
 7. unveil *
 8. unearth
  • wydobywać (na światło dzienne), ujawniać
   My research unearthed some little known facts. (Moje badania ujawniły kilka mało znanych faktów.)
 9. divulge
 10. babble
  • ujawniać (np. fakty, prawdę)
 11. unmask
 12. uncloak
 13. disbosom
 14. unclothe
idiom
 1. bring something to light
phrasal verb
 1. find somebody out
czasownik
 1. betray *
  • zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie) [TRANSITIVE]
   His strange motions betrayed his nervousness. (Jego dziwne ruchy ujawniły jego nerwy.)
   The child's eyes betrayed his fear of the dog. (Oczy dziecka dały poznać jego strach przed psem.)
 2. unrip
 3. bewray
czasownik
 1. surface ****  
  He surfaced as the one who commited the crime. (On ujawnił się jako ten, który popełnił zbrodnię.)
  I had to surface as a detective. (Musiałem ujawnić się jako detektyw.)
 2. show *****
 3. obtrude
phrasal verb
 1. come forward *
czasownik
 1. de-lurk
  • ujawnić się (udzielić się na forum po długim czasie spędzonym jedynie na obserwacji dyskusji) informal