"odnaleźć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnaleźć" po polsku — Słownik angielsko-polski

odnaleźć [TRANSITIVE]

czasownik
 1. discover ****
  • odkrywać (przypadkowo), odnaleźć (po poszukiwaniach) [TRANSITIVE]
   He discovered the hidden treasure. (On odnalazł ukryty skarb.)
   The police discovered money hidden in the attic. (Policja odkryła pieniądze ukryte na strychu.)
   We discovered this mysterious, ancient monument two years ago. (Odkryliśmy ten tajemniczy, starożytny pomnik dwa lata temu.)
 2. retrieve **
phrasal verb
 1. track something down
  • wytropić coś, odnaleźć coś
   I asked him to track my biological mother down. (Poprosiłam go, aby odnalazł moją biologiczną matkę.)
   The police still haven't tracked the murderer down. (Policja nadal nie wytropiła mordercy.)
phrasal verb
 1. turn up **  
  He turned up in his grandparent's apartment. (On odnalazł się w mieszkaniu swoich dziadków.)
  The dead body turned up in a river. (Martwe ciało odnalazło się w rzece.)
czasownik
 1. find oneself