PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"odnaleźć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnaleźć" po polsku

odnaleźć

czasownik
 1. discover ****
  • odkrywać (przypadkowo), odnaleźć (po poszukiwaniach) [przechodni]
   He discovered the hidden treasure. (On odnalazł ukryty skarb.)
   The police discovered money hidden in the attic. (Policja odkryła pieniądze ukryte na strychu.)
   We discovered this mysterious, ancient monument two years ago. (Odkryliśmy ten tajemniczy, starożytny pomnik dwa lata temu.)
   link synonim: figure out
 2. retrieve **
phrasal verb
 1. hunt down
phrasal verb
 1. track something down
phrasal verb
 1. turn up **  
  He turned up in his grandparent's apartment. (On odnalazł się w mieszkaniu swoich dziadków.)
  The dead body turned up in a river. (Martwe ciało odnalazło się w rzece.)
czasownik
 1. find oneself