"wyszukiwać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyszukiwać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. search ****
  • wyszukiwać (np. informacje)
   I'm searching for information on global warming. (Wyszukuję informacji o globalnym ociepleniu.)
   She was searching for information for her graduate work. (Ona szukała informacji do swojej pracy dyplomowej.)
 2. trawl
phrasal verb
 1. ferret somebody out , ferret something out

wyszukiwać coś

phrasal verb
 1. look something up *
  • znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze)
   I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
   If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
   I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
   I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)
 2. look something out *
 3. hunt something out
 4. hunt something up  

Czy wiesz, że wyszukiwane słówka możesz dodawać do inteligentnych powtórek w kursie etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!