"wyszukiwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyszukiwanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyszukiwanie

Flad Architects: Search
rzeczownik
 1. search ****
  • wyszukiwanie (na komputerze) [COUNTABLE]
   Click on search, you will find it faster. (Kliknij w wyszukiwanie, znajdziesz to szybciej.)
   Where is the search tab? (Gdzie jest zakładka wyszukiwania?)
  • wyszukiwanie, zdobywanie informacji (przez komputer)
   I will give you money for the search of information. (Dam ci pieniądze za wyszukiwanie informacji.)
   The search will take several minutes, please wait. (Wyszukiwanie informacji zajmie kilka minut, proszę czekać.)
 2. trawl
  • wyszukiwanie (informacji)
czasownik
 1. search ****
  • wyszukiwać (np. informacje)
   I'm searching for information on global warming. (Wyszukuję informacji o globalnym ociepleniu.)
   She was searching for information for her graduate work. (Ona szukała informacji do swojej pracy dyplomowej.)
 2. trawl
phrasal verb
 1. ferret somebody out , ferret something out
phrasal verb
 1. look something up *
  • znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze)
   I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
   If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
   I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
   I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)
 2. look something out *
 3. hunt something out
 4. hunt something up  

Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!