search = wyszukiwanie (na komputerze)

Flad Architects: Search

Źródło: https://www.flad.com/search.php

wyszukiwanie (na komputerze)

search = wyszukiwanie (na komputerze)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Click on search, you will find it faster. = Kliknij w wyszukiwanie, znajdziesz to szybciej.