KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"sesja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sesja" po polsku

sesja

rzeczownik
 1. session ***
  • sesja (czas przeznaczony na określoną czynność) [COUNTABLE]
   This whole tape was recorded in one session. (Cała ta taśma była nagrana podczas jednej sesji.)
   We've recorded 4 songs during an hour session. (Nagraliśmy 4 piosenki podczas godzinnej sesji.)
  • posiedzenie (parlamentu, sądu), sesja (na giełdzie) [COUNTABLE]
   The court is now in session. (Sąd rozpoczął właśnie posiedzenie.)
   The plenary session has just begun. (Posiedzenie plenarne właśnie się zaczęło.)
  • sesja (czas otwarcia przeglądarki internetowej) technical
   The session will end in 20 minutes and you will have to log in once again. (Za 20 minut sesja się skończy i będziesz musiał się ponownie zalogować.)
   The session ended before I managed to key in the code. (Sesja się zakończyła, zanim udało mi się wpisać kod.)
 2. shoot ****
  • sesja (np. zdjęciowa, filmowa)
   Your photo shoot is amazing! (Twoja sesja zdjęciowa jest niesamowita!)
   I'm going to organize a night photo shoot in Prague. (Mam zamiar zorganizować nocną sesję zdjęciową w Pradze.)
 3. sitting *
  • posiedzenie, sesja [COUNTABLE]
   We shall discuss this matter during the next sitting. (Przedyskutujemy ten temat w ciągu następnego posiedzenia.)
 4. assize

powered by  eTutor logo