ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lokalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lokalny" po polsku

lokalny

On the Road (again)
przymiotnik
 1. local *****
  • miejscowy, lokalny, tutejszy
   I ate a hamburger in the local fast food restaurant. (Zjadłem hamburgera w lokalnym barze szybkiej obsługi.)
   Can I use your phone to make a local call? (Czy mogę użyć twojego telefonu, aby wykonać rozmowę miejscową?)
  • lokalny, miejscowe (związany tylko z jedną częścią ciała, np. o infekcji, znieczuleniu)
   We will apply a local anaesthesia to perform the surgery. (Użyjemy miejscowego znieczulenia, żeby przeprowadzić operację.)
   Don't worry, it's just a local infection - nothing serious. (Nie martw się, to tylko miejscowa infekcja - nic poważnego.)
 2. indigenous **
  • rdzenny, tubylczy, autochtoniczny, miejscowy, lokalny oficjalnie
   I also agree about the position of the indigenous peoples. (Zgadzam się również co do pozycji rdzennej ludności.)
   The colonisers killed the indigenous peoples of this island. (Kolonizatorzy zabili rdzenne ludy tej wyspy.)
   The indigenous people of the Amazon rainforest learn Portuguese so they can work in Brazil. (Rdzenni mieszkańcy Amazonii uczą się portugalskiego, aby mogli pracować w Brazylii.)
 3. homegrown
 4. sectional
 5. nonindigenous
 6. subnational , sub-national
 7. parish pump

powered by  eTutor logo