"negative attitude" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "negative attitude" po angielsku

negative attitude

przymiotnik
  1. negatywne nastawienie
    He has such a negative attitude! (On ma takie negatywne nastawienie!)
    Why do you have such a negative attitude towards it? (Czemu masz wobec tego takie negatywne nastawienie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"negative attitude" — Słownik kolokacji angielskich

negative attitude kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): negatywne nastawienie
  1. negative przymiotnik + attitude rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, a few had met with negative attitudes in the process.