PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public attitude" — Słownik kolokacji angielskich

public attitude kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczne nastawienie
  1. public przymiotnik + attitude rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its final decline was brought about by a change in the public attitude to death.