"different attitude" — Słownik kolokacji angielskich

different attitude kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inne nastawienie
  1. different przymiotnik + attitude rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All of us want a different attitude here in the nation's capital.

powered by  eTutor logo