PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"negatywne nastawienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "negatywne nastawienie" po polsku

negatywne nastawienie

przymiotnik
  1. negative attitude  
    He has such a negative attitude! (On ma takie negatywne nastawienie!)
    Why do you have such a negative attitude towards it? (Czemu masz wobec tego takie negatywne nastawienie?)

"negatywne nastawienie" — Słownik kolokacji angielskich

negative attitude kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): negatywne nastawienie
  1. negative przymiotnik + attitude rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, a few had met with negative attitudes in the process.