BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"sposób myślenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sposób myślenia" po polsku

sposób myślenia

rzeczownik
 1. mentality *
  • mentalność, umysłowość, sposób myślenia
   We need a change in mentality and attitude from everyone involved. (Mentalność i nastawienie wszystkich zaangażowanych stron muszą ulec zmianie.)
   No one knows a cop's mentality better than you. (Nikt nie zna policyjnej mentalności lepiej niż ty.)
 2. mindset
  • nastawienie, sposób myślenia
   an attitude held by somebody
 3. line of thought , line of thinking
  • sposób myślenia, tok rozumowania
   Your line of thought is inconsistent. (Twój tok rozumowania jest nielogiczny.)
 4. psychological make-up
 5. head space
 6. mindedness   [UNCOUNTABLE]
czasownik
 1. habit of thought , habit of mind  
 2. turn of mind  

Powiązane zwroty — "sposób myślenia"

rzeczownik
myśl (sposób myślenia) = thought
szkoła (sposób myślenia) = school of thought

"sposób myślenia" — Słownik kolokacji angielskich

line of thought kolokacja
 1. thought rzeczownik + line rzeczownik = sposób myślenia, tok rozumowania
  Zwykła kolokacja

  But he was already onto his new line of thought.

  Podobne kolokacje:
way of thinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sposób myślenia
 1. thinking rzeczownik + way rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He has his own way of thinking, saying and doing everything.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo