Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Biznesowy angielski taniej tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"dostosowywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostosowywać się" po polsku

dostosowywać się, dostosowywać

czasownik
 1. focus *****

dostosowywać się

czasownik
 1. adapt **
  • przystosowywać się, dostosowywać się [przechodni/nieprzechodni]
   Children have an amazing ability to adapt. (Dzieci mają niezwykłą zdolność przystosowywania się.)
   In New Mexico we had to adapt to a different climate. (W Nowym Meksyku musieliśmy się przystosować do innego klimatu.)
   link synonim: adjust
 2. readjust
  • dostosowywać się (do nowej sytuacji)
 3. quadrate
idiom
 1. fall into line , fall in line , come into line , get into line
czasownik
 1. adjust ***
  • dostosowywać, modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) [przechodni]
   to change something slightly, to adapt
   We adjusted the office according to her wishes. (Dostosowaliśmy biuro zgodnie z jej prośbami.)
   I adjusted my plans to meet her. (Zmodyfikowałem swoje plany, aby się z nią spotkać.)
   link synonim: modify
 2. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [przechodni]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 3. proportion **   oficjalnie
  We proportioned the house to your needs. (Dostosowaliśmy dom do twoich potrzeb.)
  The runner proportioned the pace to the pace of others. (Biegacz dostosował swoje tempo do tempa innych.)
 4. conform *
 5. customize , customise British English
  • dostosowywać, dopasowywać (do potrzeb)
   Our chain lets the customers customise their doughnuts. (Nasza sieć pozwala klientom stworzyć własne pączki.)
   The car has been customised to your needs. (Samochód został dostosowany do twoich potrzeb.)
 6. adapt **
  • dostosowywać, przerabiać [przechodni]
   This workstation was adapted for a disabled person. (To stanowisko pracy zostało przerobione dla osoby niepełnosprawnej.)
   We can adapt the spare room for a home gym. (Możemy przerobić pokój gościnny na domową siłownię.)
 7. accommodate **
  • dostosowywać (się do czegoś), przystosowywać (się do czegoś) [nieprzechodni]
   It's hard to accommodate to changes. (Ciężko jest dostosować się do zmian.)
   I can't accommodate to my new job. (Nie mogę dostosować się do mojej nowej pracy.)
   link synonim: adjust
 8. dovetail  
 9. fit ****   [przechodni]
  We fitted the bathroom to her needs. (Dostosowaliśmy łazienkę do jej potrzeb.)

"dostosowywać się" — Słownik kolokacji angielskich

fall into line kolokacja
 1. fall czasownik + line rzeczownik = dostosowywać się, zastosować się
  Zwykła kolokacja

  With her on your side others of the council will fall into line.

  Podobne kolokacje:
fall in line kolokacja
 1. fall czasownik + line rzeczownik = dostosowywać się, zastosować się
  Zwykła kolokacja

  She had no use for civilians who didn't fall in line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo