ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zastosować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastosować się" po polsku

czasownik
 1. apply ****
  • stosować, zastosować, używać [przechodni]
   We can apply this solution in different situations. (Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.)
   We won't really be able to apply it until it's completed. (Dopóki nie będzie kompletna, nie możemy jej zastosować.)
   It is therefore unacceptable to want to apply them in private companies. (Nie można zatem akceptować zamiaru stosowania ich w prywatnych przedsiębiorstwach.)
 2. deploy **
idiom
 1. put in place , put into place

"zastosować się" — Słownik kolokacji angielskich

fall into line kolokacja
 1. fall czasownik + line rzeczownik = dostosowywać się, zastosować się
  Zwykła kolokacja

  With her on your side others of the council will fall into line.

  Podobne kolokacje:
fall in line kolokacja
 1. fall czasownik + line rzeczownik = dostosowywać się, zastosować się
  Zwykła kolokacja

  She had no use for civilians who didn't fall in line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo