BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gear" po angielsku

gear ***

rzeczownik
 1. bieg (w samochodzie) [policzalny lub niepoliczalny]
  He changed down to third gear. (On zredukował bieg na trójkę.)
  I had a little trouble changing gear properly the first time I drove a manual. (Miałem lekkie problemy ze zmianą biegów, kiedy pierwszy raz prowadziłem samochód z manualną skrzynią biegów.)
 2. koło zębate [policzalny]
  One gear moves another one. (Jedno koło zębate porusza drugim.)
  One of the gears fell out and the watch doesn't work. (Jedno z kół zębatych wypadło i zegarek nie działa.)
 3. wysiłek [policzalny lub niepoliczalny]
  My gear was appreciated - my boss promoted me. (Mój wysiłek został doceniony - szef mnie awansował.)
  If we put a lot of gear into education, we will be doctors. (Jeżeli włożymy dużo wysiłku w naszą edukację, będziemy doktorami.)
 4. sprzęt [niepoliczalny]
  He needs new fishing gear. (On potrzebuje nowego sprzętu wędkarskiego.)
  I bought myself recording gear. (Kupiłem sobie sprzęt do nagrywania.)
 5. rzeczy, ubranie [niepoliczalny]
  Why are you wearing climbing gear? (Dlaczego nosisz ubranie do wspinaczki?)
 6. maszyneria [niepoliczalny]
  Can you operate this gear? (Czy umiesz operować tą maszynerią?)
  I don't understand how this gear works - can you explain? (Nie rozumiem jak działa ta maszyneria - czy możesz wyjaśnić?)
 7. narkotyki  BrE potocznie [niepoliczalny]
  They found gear in his bag and they arrested him. (Znaleźli narkotyki w jego torbie i go aresztowali.)
  Dealing gear will get you in trouble. (Handlowanie narkotykami wpędzi cię w kłopoty.)
 8. przerzutka (w rowerze) [policzalny lub niepoliczalny]
  You have 11 gears in a bike. (Masz 11 przerzutek w rowerze.)
  Mum, I don't know how to change gears in my bicycle. (Mamo, nie wiem, jak zmieniać przerzutki w moim rowerze.)
 9. heroina, koks, sterydy  BrE slang
  My friend deals gear. (Mój przyjaciel handluje koksem.)
  I don't want you to die because of this stupid gear. (Nie chcę, żebyś umarł z powodu tego głupiego koksu.)
 10. nonsens, bzdury slang
  I won't listen to those gears. (Nie będę słuchać tych bzdur.)
  What's this gear, I don't believe you. (Co to za nonsens, nie wierzę ci.)
  "I love you." "Gear, I saw you kiss that girl." ("Kocham cię." "Bzdury, widziałam, jak całowałeś tamtą dziewczynę.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wrzucić bieg (w samochodzie)
 2. wyposażać
  Miss Pork geared her kitchen with a dishwasher. (Pani Pork wyposażyła swoją kuchnię w zmywarkę.)
 3. dostosować do okoliczności
  Your speech can't be too sad or too cheerful - you have to gear it. (Twoja przemowa nie może być ani zbyt smutna, ani zbyt radosna - musisz dostosować ją do okoliczności.)
  You can't wear this dress to a funeral - you have to learn how to gear your clothes. (Nie możesz założyć tej sukienki na pogrzeb - musisz nauczyć się dostosowywać swój strój do okoliczności.)

Powiązane zwroty — "gear"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo