"zadowolony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadowolony" po polsku

zadowolony

obrazek do "happy" po polsku obrazek do "glad" po polsku obrazek do "content" po polsku
przymiotnik
 1. happy ****
  • szczęśliwy, zadowolony
   I want you to be happy. (Chcę, żebyś był szczęśliwy.)
   She wasn't happy about it. (Ona nie była z tego zadowolona.)
   I'm so happy to see you! (Jestem tak szczęśliwy, że cię widzę!)
 2. glad ***
  • zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu)
   She was glad that it was finally over. (Ona była zadowolona, że to się wreszcie skończyło.)
   zobacz także: jolly, merry
 3. content ***
  • zadowolony, rad, ukontentowany
   I'm quite content with my life. (Jestem dość zadowolony ze swojego życia.)
   He graduated, found a good job and is perfectly content. (On skończył studia, znalazł dobrą pracę i jest całkowicie zadowolony.)
   link synonim: pleased
 4. pleased **
  • zadowolony, usatysfakcjonowany
   He is pleased with his exam results. (On jest usatysfakcjonowany swoimi wynikami z egzaminu.)
   She seems to be pleased with herself. (Ona wydaje się być zadowolona z siebie.)
   link synonim: content
 5. satisfied *
  • usatysfakcjonowany, zadowolony
   I'm satisfied with what I have. (Jestem zadowolony z tego, co mam.)
   And don't try to tell me you're satisfied with your present position here. (Nie wmawiaj mi, że jesteś zadowolony z zajmowanego tutaj stanowiska.)
   przeciwieństwo: unsatisfied
 6. relieved
 7. contented  
 8. fulfilled
 9. comfy
 10. gladsome
 11. purry
 12. gruntled   potocznie
 13. bucked    BrE potocznie
 14. proper chuffed BrE slang
idiom
 1. all smiles
czasownik
 1. content ***  
  You don't have to content other people, do what makes you happy. (Nie musisz zadowalać innych ludzi, rób to, co cię uszczęśliwia.)
  I don't want to spend my life trying to content my mother. (Nie chcę spędzić całego życia próbując zadowolić moją matkę.)
 2. please ****
 3. pleasure ***
 4. suffice
 5. accommodate **
 6. gladden , glad termin literacki ***   [przechodni]
 7. appay dawne użycie , apay dawne użycie
 8. arride
czasownik
 1. suit ****
  • dostosowywać, zadowolić [przechodni]
   She suited the children with a big chocolate cake. (Ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.)
   He didn't know how to suit her. (On nie wiedział jak ją zadowolić.)
 2. beglad
phrasal verb
 1. settle for something *
czasownik
 1. make do
 2. settle ***
 3. content oneself  

powered by  eTutor logo