"decent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "decent" po angielsku

decent **

przymiotnik
 1. godziwy, przyzwoity, porządny (wystarczająco dobry) (np. wypłata, marynarka)
  of a good standard and quality
  Is five hundred dollars a month a decent salary? (Czy pięćset dolarów na miesiąc to przyzwoite wynagrodzenie?)
  She wore a decent dress to the formal party. (Ona założyła porządną sukienkę na uroczyste przyjęcie.)
  link synonim: satisfactory
  zobacz także: good
 2. przyzwoity, porządny, miły (o osobie)
  He's a decent young man. (On jest porządnym młodym mężczyzną.)
  He used to be a decent boy but then he met Peter and changed. (Kiedyś był przyzwoitym chłopcem, ale potem poznał Petera i się zmienił.)
  She's a decent girl; you should meet her. (To sympatyczna dziewczyna; powinieneś ją poznać.)
  I'm so happy you married him - he's such a decent guy. (Jestem taki szczęśliwy, że za niego wyszłaś - jest porządnym facetem.)
 3. ubrany
  I'm coming in, are you decent? (Wchodzę, jesteś ubrany?)
  W tym znaczeniu "decent" występuje bez rzeczownika.
 4. cenzuralny, przyzwoity
  It was a decent conversation. (To była przyzwoita rozmowa.)
  Do you know any decent jokes? (Znasz jakieś cenzuralne żarty?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo