BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"obsceniczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obsceniczny" po polsku

obsceniczny

przymiotnik
 1. obscene
 2. indecent
  • nieprzyzwoity, obsceniczny, niemoralny (np. o zachowaniu)
   The erotic scenes were felt by many viewers to be indecent. (Sceny erotyczne w tym filmie zostały uznane przez wielu widzów za nieprzyzwoite.)
   She admitted that he had made an indecent offer to her. (Ona przyznała, że on złożył jej nieprzyzwoitą ofertę.)
   My daughter's indecent behaviour causes a lot of shame. (Niemoralne zachowanie mojej córki przysparza wiele wstydu.)
 3. off-colour BrE , off-color AmE , off-coloured BrE , off-colored AmE
 4. fescennine

powered by  eTutor logo