Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"spory" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spory" po polsku

spory

przymiotnik
 1. fair ***  
  He ate a fair piece of cake. (On zjadł spory kawałek ciasta.)
  I have a fair number of apples from my garden. (Mam sporą liczbę jabłek z mojego ogrodu.)
 2. sizeable , także: sizable AmE *
 3. good-sized , także: good-size , fair-sized , decent-sized
 4. good ***** , także: gude ScoE dialekt
  • duży, spory
   There is a good chance that it will be sunny tomorrow. (Są spore szanse na to, że jutro będzie słonecznie.)
   I spent a good hour on that exercise. (Poświęciłem dobrą godzinę na to ćwiczenie.)
 5. goodly
  • pokaźny, spory, znaczny (np. suma, ilość) przestarzale
   He won a goodly sum of money. (On wygrał znaczną sumę pieniędzy.)
   There was a goodly number of people in the church. (W kościele była spora liczba ludzi.)
 6. largish
 7. man-size
rzeczownik
 1. decent-sized
rzeczownik
 1. dispute ***
  • spór, kłótnia, sprzeczka, różnica zdań [policzalny lub niepoliczalny]
   Mary asserted that it was John who provoked that dispute. (Mary utrzymywała, że to John sprowokował tamtą kłótnię.)
   Don't start yet another dispute! (Nie rozpoczynaj kolejnej kłótni!)
   This dispute is pointless. (Ten spór jest jałowy.)
   My mother-in-law is the main cause of our family dispute. (Moja teściowa jest główną przyczyną naszej rodzinnej kłótni.)
   This dispute over inheritance is an insult to their father's memory. (Ten spór o spadek jest zniewagą dla pamięci ich ojca.)
 2. argument , ****
  • dyskusja, spór [niepoliczalny]
   The argument went on for hours. (Dyskusja trwała godzinami.)
   Let's finish this argument tomorrow. (Dokończymy tę dyskusję jutro.)
 3. contention *
  • spór, kwestia sporna
   The issue has been a bone of contention between him and me. (Ta sprawa zawsze była kością niezgody między mną a nim.)
 4. feud , także: feod
  • spór, sprzeczka, waśń, konflikt
   This stupid feud's got nothing to do with me. (Ta głupia waśń nie ma nic wspólnego ze mną.)
   Your family feud is none of my concern. (Wasze waśni rodzinne to nie mój problem.)
   This is nothing but a personal feud between two selfish, ruthless, vicious old men. (To nic innego ale osobista waśń pomiędzy dwoma samolubnymi, bezwzględnymi wściekłymi, starymi ludzmi.)
 5. strife
  • konflikt (np. małżeński), spór (np. polityczny) oficjalnie [niepoliczalny]
   Their marriage was going through numerous strifes recently. (Ich małżeństwo ostatnio przechodziło przez liczne konflikty.)
   The political strife has been a problem in our country for years. (Spory polityczne są problemem w naszym państwie już od wielu lat.)
 6. wrangling
 7. disputation
 8. velitation
 9. smackdown
 10. whid ScoE
 11. kebbie-lebbie ScoE
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa spory i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "spory"

rzeczownik
przymiotnik
sporny = contentious +14 znaczeń
inne
phrasal verb
przysłówek
bezspornie = admittedly , także: admittingly przestarzale +5 znaczeń
sporo = quite a bit , quite a lot +1 znaczenie
idiom
inne
czasownik