"dyskusja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dyskusja" po polsku

dyskusja

rzeczownik
 1. discussion ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  The matter is still under discussion. (Sprawa jest wciąż dyskutowana.)
  Is there anyone who sees further need for discussion? (Czy jest ktoś, kto widzi dalszą potrzebę dyskusji?)
  When our discussion was over, they stood up to leave. (Kiedy dyskusja się skończyła, oni wstali, żeby wyjść.)
 2. debate ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  The politics debate at the dinner table went on for hours. (Polityczna dyskusja przy obiadowym stole trwała godzinami.)
  I can't listen to your stupid debate, I'm leaving! (Nie mogę słuchać waszej głupiej dyskusji, wychodzę!)
 3. argument , ****
  • dyskusja, spór [niepoliczalny]
   The argument went on for hours. (Dyskusja trwała godzinami.)
   Let's finish this argument tomorrow. (Dokończymy tę dyskusję jutro.)
 4. parley
 5. parle

Powiązane zwroty — "dyskusja"

czasownik
dyskutować = discuss +5 znaczeń
przedyskutować = dissertate +1 znaczenie
phrasal verb
inne
przymiotnik
gorący (np. dyskusja) = heated
bezpośredni (np. rozmowa, dyskusja) = face-to-face
elastyczny (np. pytanie, dyskusja) = open-ended
bezskuteczny (np. dyskusja) = unprofitable
dyskusyjny = dubious +6 znaczeń
nieuważny (np. dyskusja) = unfocused
rozwlekły (np. dyskusja) = drawn-out
rozogniony (np. rozmowa, dyskusja) = animated
rozstrzygnięta (dyskusja, sprawa w sądzie) = settled
inne
idiom
rzeczownik

powered by  eTutor logo