"konflikt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konflikt" po polsku

konflikt

rzeczownik
 1. conflict ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  He's changed his mind to avoid conflict. (On zmienił zdanie, aby uniknąć konfliktu.)
  How can we defuse this conflict? (Jak możemy zażegnać ten konflikt?)
 2. disagreement *
 3. clash **
 4. feud , także: feod
  • spór, sprzeczka, waśń, konflikt
   This stupid feud's got nothing to do with me. (Ta głupia waśń nie ma nic wspólnego ze mną.)
   Your family feud is none of my concern. (Wasze waśni rodzinne to nie mój problem.)
   This is nothing but a personal feud between two selfish, ruthless, vicious old men. (To nic innego ale osobista waśń pomiędzy dwoma samolubnymi, bezwzględnymi wściekłymi, starymi ludzmi.)
 5. strife
  • konflikt (np. małżeński), spór (np. polityczny) oficjalnie [niepoliczalny]
   Their marriage was going through numerous strifes recently. (Ich małżeństwo ostatnio przechodziło przez liczne konflikty.)
   The political strife has been a problem in our country for years. (Spory polityczne są problemem w naszym państwie już od wielu lat.)
 6. scrap **
  • bójka, konflikt potocznie [policzalny]
   Three dogs were having a scrap right outside my door. (Trzy psy miały bójkę tuż przed moimi drzwiami.)
 7. conflagration
 8. spat
 9. dissensus
 10. stoush
 11. confliction   przestarzale

Powiązane zwroty — "konflikt"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik
konfliktowy = confrontational +2 znaczenia
bratobójczy (np. konflikt, wojna) = internecine
serologiczny (np. konflikt) = serological , także: serologic
inne
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo