BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"starcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "starcie" po polsku

starcie

rzeczownik
 1. confrontation **
 2. clash **
 3. engagement **
  • potyczka, starcie, bitwa [policzalny lub niepoliczalny]
   He still hasn't recovered from the engagement he fought in a month ago. (On nadal nie wyzdrowiał po bitwie, w której walczył miesiąc temu.)
   A military engagement is a confrontation between two sides. (Potyczka militarna to konfrontacja pomiędzy dwoma stronami.)
   zobacz także: confrontation
 4. face-off , faceoff    AmE
 5. obliteration
 6. rencounter , także: rencontre
obrazek do "take-off" po polsku
rzeczownik
 1. start *****   [policzalny]
  He got disqualified already at the start. (On został zdyskwalifikowany już na starcie.)
  The line start is here. (Linia startu jest tutaj.)
  przeciwieństwo: end
 2. take-off , także: takeoff
  • start (samolotu)
   I want to see an aeroplane take-off. (Chcę zobaczyć start samolotu.)
   I get dizzy during take-off. (Dostaję zawrotów głowy podczas startu.)
   Jack's plane is taking off right now. (Samolot Jacka startuje w tej chwili.)
   zobacz także: lift-off
 3. lift-off , także: liftoff
 4. the off
phrasal verb
 1. wear something down
 2. wipe something away
 3. mop something up , mop up
czasownik
 1. clash **
  • zetrzeć się, ścierać się (np. interesy, wierzenia, życzenia)
   Their interests clashed when it turned out that they had to choose. (Ich interesy starły się, kiedy się okazało, że musieli wybierać.)
 2. collide *

Powiązane zwroty — "starcie"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
inne
idiom

powered by  eTutor logo