MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"sprzeczka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzeczka" po polsku

sprzeczka

obrazek do "argument" po polsku Couple's Quarrel Royalty Free
rzeczownik
 1. argument , ****
  • kłótnia, sprzeczka [policzalny]
   They've just had another argument. (Oni właśnie mieli kolejną kłótnię.)
   We have the occasional argument, but for most of the time we get on. (Czasem się kłócimy, ale przez większość czasu dobrze się dogadujemy.)
   link synonimy: quarrel, fight, falling-out
 2. dispute ***
  • spór, kłótnia, sprzeczka, różnica zdań [policzalny lub niepoliczalny]
   Mary asserted that it was John who provoked that dispute. (Mary utrzymywała, że to John sprowokował tamtą kłótnię.)
   Don't start yet another dispute! (Nie rozpoczynaj kolejnej kłótni!)
   This dispute is pointless. (Ten spór jest jałowy.)
   My mother-in-law is the main cause of our family dispute. (Moja teściowa jest główną przyczyną naszej rodzinnej kłótni.)
   This dispute over inheritance is an insult to their father's memory. (Ten spór o spadek jest zniewagą dla pamięci ich ojca.)
 3. words *****
  • sprzeczka, ostra wymiana zdań potocznie
   We've had words, and then he stormed out. (Mieliśmy sprzeczkę, a potem on wybiegł.)
   I'm not speaking to him after our last words. (Nie odzywam się do niego po naszej ostatniej ostrej wymianie zdań.)
   They had words with each other yesterday. (Oni wczoraj mieli sprzeczkę.)
 4. fight *****
  • kłótnia, sprzeczka [policzalny]
   They were having a fight over nothing again. (Znów mieli kłótnię o nic.)
   It's just a small fight, don't worry about them. (To tylko mała sprzeczka, nie martw się o nich.)
 5. quarrel *
  • kłótnia, sprzeczka [policzalny]
   She was the cause of our first little quarrel. (Ona była przyczyną naszej pierwszej małej kłótni.)
   I was thinking of a little quarrel we once had. (Myślałem o małej sprzeczce, którą kiedyś mieliśmy.)
   There was a violent quarrel between the two. (Pomiędzy nimi dwoma wywiązała się gwałtowna kłótnia.)
   link synonimy: argument, fight, falling-out
 6. breeze **
  • kłótnia, sprzeczka British English potocznie [policzalny]
   Don't worry about me and mum - it's just a breeze. (Nie martw się mną i mamą - to tylko sprzeczka.)
   They started a breeze so I left the room. (Zaczęli kłótnię, więc wyszedłem z pokoju.)
   We had a little breeze, nothing serious. (Mieliśmy małą sprzeczkę, nic poważnego.)
 7. feud , także: feod
  • spór, sprzeczka, waśń, konflikt
   This stupid feud's got nothing to do with me. (Ta głupia waśń nie ma nic wspólnego ze mną.)
   Your family feud is none of my concern. (Wasze waśni rodzinne to nie mój problem.)
   This is nothing but a personal feud between two selfish, ruthless, vicious old men. (To nic innego ale osobista waśń pomiędzy dwoma samolubnymi, bezwzględnymi wściekłymi, starymi ludzmi.)
 8. skirmish
  • sprzeczka, utarczka
   She had a skirmish with her boss. (Ona miała starcie ze swoim szefem.)
 9. squabble
 10. run-in
 11. altercation
 12. tiff
 13. quibble
 14. beef **
  • kłótnia, sprzeczka slang
   Do they have a beef or something? (Oni mają sprzeczkę czy coś?)
   I had a beef with my sister yesterday. (Miałam wczoraj sprzeczkę z moją siostrą.)
 15. barney *
 16. wrangle
 17. dust-up , dustup
 18. velitation
 19. barny
 20. set-to
 21. bunfight
 22. whid

Powiązane zwroty — "sprzeczka"

przymiotnik
gwałtowny (np. kłótnia, sprzeczka) = violent
sprzeczny = inconsistent +16 znaczeń
czasownik
wywiązywać się (np. sprzeczka) = ensue
rzeczownik

powered by  eTutor logo