PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"kłótnia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kłótnia" po polsku

kłótnia

obrazek do "argument" po polsku Couple's Quarrel Royalty Free
rzeczownik
 1. argument , ****
  • kłótnia, sprzeczka [policzalny]
   They've just had another argument. (Oni właśnie mieli kolejną kłótnię.)
   We have the occasional argument, but for most of the time we get on. (Czasem się kłócimy, ale przez większość czasu dobrze się dogadujemy.)
   link synonimy: quarrel, fight, falling-out
 2. dispute ***
  • spór, kłótnia, sprzeczka, różnica zdań [policzalny lub niepoliczalny]
   Mary asserted that it was John who provoked that dispute. (Mary utrzymywała, że to John sprowokował tamtą kłótnię.)
   Don't start yet another dispute! (Nie rozpoczynaj kolejnej kłótni!)
   This dispute is pointless. (Ten spór jest jałowy.)
   My mother-in-law is the main cause of our family dispute. (Moja teściowa jest główną przyczyną naszej rodzinnej kłótni.)
   This dispute over inheritance is an insult to their father's memory. (Ten spór o spadek jest zniewagą dla pamięci ich ojca.)
 3. row BrE potocznie ***
  • awantura, pyskówka, kłótnia [policzalny]
   You shouldn't start unnecessary rows, especially because she's pregnant. (Nie powinieneś rozpoczynać niepotrzebnych pyskówek, szczególnie, że ona jest w ciąży.)
   The couple had so many rows they decided to split up. (Para tak bardzo się kłóciła, że postanowiła się rozstać.)
 4. fight *****
  • kłótnia, sprzeczka [policzalny]
   They were having a fight over nothing again. (Znów mieli kłótnię o nic.)
   It's just a small fight, don't worry about them. (To tylko mała sprzeczka, nie martw się o nich.)
 5. confrontation **
  • scysja, kłótnia [policzalny lub niepoliczalny]
   Their meetings always end in a confrontation. (Ich spotkania zawsze kończą się kłótnią.)
   They had a confrontation and now they are not speaking with each other. (Mieli kłótnię i teraz ze sobą nie rozmawiają.)
 6. quarrel *
  • kłótnia, sprzeczka [policzalny]
   She was the cause of our first little quarrel. (Ona była przyczyną naszej pierwszej małej kłótni.)
   I was thinking of a little quarrel we once had. (Myślałem o małej sprzeczce, którą kiedyś mieliśmy.)
   There was a violent quarrel between the two. (Pomiędzy nimi dwoma wywiązała się gwałtowna kłótnia.)
   link synonimy: argument, fight, falling-out
 7. breeze **
  • kłótnia, sprzeczka  BrE potocznie [policzalny]
   Don't worry about me and mum - it's just a breeze. (Nie martw się mną i mamą - to tylko sprzeczka.)
   They started a breeze so I left the room. (Zaczęli kłótnię, więc wyszedłem z pokoju.)
   We had a little breeze, nothing serious. (Mieliśmy małą sprzeczkę, nic poważnego.)
 8. hassle
 9. squabble
 10. rupture
 11. wrangling
 12. tiff
 13. tangle *
 14. spat
  • kłótnia, konflikt  AmE potocznie
   I've heard them having a spat in the morning. (Rano słyszałem jak się kłócili.)
 15. beef **
  • kłótnia, sprzeczka slang
   Do they have a beef or something? (Oni mają sprzeczkę czy coś?)
   I had a beef with my sister yesterday. (Miałam wczoraj sprzeczkę z moją siostrą.)
 16. barney *
 17. blow-up
 18. falling-out  
  link synonimy: quarrel, argument, fight
 19. wrangle
 20. barny
 21. argufy
 22. flite , flyte BrE dialekt  
 23. rammy ScoE
 24. argy-bargy , także: argie-bargie , także: argle-bargle
 25. bust-up potocznie
 26. stoush
 27. whid ScoE
 28. kebbie-lebbie ScoE