ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"aggressive" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "aggressive" po angielsku

aggressive ***

przymiotnik
 1. agresywny
  Be careful, their dog can be quite aggressive. (Uważaj, ich pies może być dość agresywny.)
  The man was very aggressive. (Mężczyzna był bardzo agresywny.)
  My guess is he doesn't feel safe unless he's being aggressive. (Wydaje mi się, że on nie czuje się bezpiecznie chyba, że jest agresywny.)
  link synonim: violent
 2. kłótliwy
  Don't provoke him, he's very aggressive. (Nie prowokuj go, jest bardzo kłótliwy.)
  I hate aggressive people. (Nienawidzę kłótliwych ludzi.)
 3. napastliwy, zaczepny
  He was aggressive, so we asked for help. (On był napastliwy, więc poprosiliśmy o pomoc.)
  I don't like aggressive clients. (Nie lubię zaczepnych klientów.)
  Why is the tone of your voice so aggressive? (Czemu ton twojego głosu jest taki napastliwy?)
 4. obraźliwy
  What you said to her was very aggressive, you should apologize. (To, co jej powiedziałeś, było bardzo obraźliwe, powinieneś przeprosić.)
  Your aggressive words hurt me. (Twoje obraźliwe słowa ranią mnie.)
 5. dynamiczny (o firmie), ostry (o konkurencji)
  An aggressive tactic is the key to our success. (Ostra taktyka jest kluczem do naszego sukcesu.)
  It will be an aggressive competition. (To będą ostre zawody.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.